Poznaj moją ofertę

Jako zewnętrzny dyrektor finansowy wspieram moich klientów na wielu etapach i płaszczyznach rozwoju ich firm. Poczynając od zdefiniowania planu biznesowego dla start-upu, poprzez organizację finansów, optymalizację płynności i rentowności, aż po wsparcie w transakcjach związanych ze lub sprzedażą firmy lub inwestycjami. Moi klienci cenią sobie zwłaszcza partnerstwo biznesowe i mentoring, w którym wykorzystuję wiedzę finansową do rozmów o tym, jak można uczynić biznes lepszym i bardziej efektywnym.

BAckground 10 e1698762358646

Co mogę zrobić dla Twojej firmy

finanse
Finanse na start
 • Wsparcie w zmianie księgowości i migracji do nowego biura rachunkowego
 • Zaprojektowanie sposobu komunikacji z biurem rachunkowym i obiegu dokumentów firma <-> księgowość
 • Zaprojektowanie planu kont, który umożliwi pozyskiwanie potrzebnej informacji zarządczej
 • Usprawnienie obiegu dokumentów i procesu dekretacji
partnerstwo
Partnerstwo biznesowe
 • Regularne spotkania z zarządem lub właścicielami – omówienie wyników sprzedaży, finansów, kwestii operacyjnych, i aktualizacja planów
 • Spotkania z zespołami – komunikacja wyników i wskaźników, rekomendacje planów działań
 • Spotkania operacyjne i ad hoc
 • Mentoring biznesowy w kwestiach finansowych 
i pozafinansowych
controlling
Controlling i zarządzanie finansami
 • Miesięczny raport finansowy (rachunek wyników, bilans, kluczowe wskaźniki biznesowe), omówienie z zarządem lub właścicielami, komentarze i przedstawienie rekomendacji, zlecenie korekt księgowych
 • Analiza rentowności produktów, klientów, kanałów dystrybucji
 • Rozszerzenie analizy kosztów opracowanie metod alokacji kosztów wdrożenie rachunku marż w firmie (marża na kosztach bezpośrednich, kosztach sprzedaży i marketingu, całkowitych kosztach operacyjnych)
 • Rozwój raportów w firmie zgodnie z potrzebami biznesu
 • Raportowanie dające obraz „z lotu ptaka” na biznes (czyli np. łączące kilka spółek z grupy w jeden raport zarządczy)
 • Analizy i prognozy przepływów pieniężnych (cash flow), wsparcie w przygotowaniu propozycji płatności, prognozowanie przyszłej pozycji gotówkowej ze wskazaniem obszarów krytycznych (braku gotówki lub nadwyżek do zainwestowania)
inwestycje
Działania strategiczne – inwestycje 
i transakcje M&A
 • Ocena rentowności projektów inwestycyjnych
 • Przygotowywanie biznes planów
 • Transakcje M&A (zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedającego) – uczestniczenie i wsparcie w rozmowach i negocjacjach, przygotowanie wyceny firmy, nadzór i prowadzenie procesów due dilligence
 • Wsparcie w przygotowaniu planów rozwoju po inwestycji oraz potransakcyjnego łączenia biznesów (identyfikacja synergii i analiza ich wdrożenia)
 • Wsparcie w poszukiwaniu inwestorów
 • Rekomendacje dotyczące źródeł finansowania, wsparcie w negocjacjach z bankami i firmami leasingowymi (przygotowywanie dokumentacji, wsparcie w negocjacjach, możliwe działanie w roli pełnomocnika)
planowanie
Planowanie i budżetowanie
 • Przygotowanie budżetu (rocznego lub w dowolnie określonej perspektywie)
 • Przygotowanie aktualizacji budżetu w połowie roku lub w razie potrzeby (forecast)
 • Przygotowanie planu strategicznego (perspektywa 3-5 lat)
analizy
Analizy
 • Obliczenie progu rentowności biznesu – określenie optymalnej struktury kosztowej, wielkości sprzedaży
 • Określenie celów dla Działu Handlowego
 • Określenie celów do systemów premiowych dla pracowników
 • Wycena projektów – cenniki, nowe produkty, opłacalność pomysłów biznesowych
 • Przygotowywanie scenariuszy biznesowych od strony finansowej
cyfryzacja
Cyfryzacja biznesu
 • Identyfikacja i rozwój narzędzi wspierających biznes
 • Poszukiwanie możliwości automatyzacji i cyfryzacji procesów finansowych i operacyjnych oraz możliwości ich finansowania
 • Rekomendacje w zakresie rozwoju istniejących systemów i nadzór nad ich wdrożeniem
administracja
Administracja
 • Opiniowanie umów od strony finansowej i biznesowej (ryzyka)
 • Koordynacja w zakresie prawnym i doradztwa podatkowego (działania operacyjne)
 • Wsparcie w kompleksowym zaopatrzeniu firmy w niezbędne narzędzia i produkty finansowo/prawne (wraz z partnerami – umowy, polityki, ubezpieczenia)
edukacja
Edukacja i szkolenia
 • Szkolenia dla kadry pracowniczej, właścicieli i zarządzających (finanse dla nie-finansistów)
 • Wystąpienia publiczne i publikacje dotyczące controllingu i finansów

Możliwe tryby pracy i rozliczeń

Interim

na czas wykonania określonych zadań (wynagrodzenie w formie stawek dziennych lub godzinowych)

Model godzinowy

wsparcie rozliczane na podstawie przepracowanych godzin (stawka godzinowa)

Model abonamentowy

w ramach określonego pakietu godzin obsługi w danym miesiącu i zdefiniowanego obszaru wsparcia biznesu (stawka ryczałtowa)

Praca stała

praca na rzecz klienta w pełnym wymiarze – na podstawie kontraktu B2B (stawka miesięczna)

Success fee + retainer

w przypadku poszukiwań inwestora

Equity

wynagrodzenie w formie udziałów

Frame 436 e1698765916263

Bartosz Gayer

Twój zewnętrzny dyrektor finansowy

Zapraszam na konsultację, podczas której wskażę Ci, jak możesz poprawić finanse Twojej firmy! Możesz wybrać:

15-minutową rozmowę telefoniczną

konsultację mailową

Umów się na bezpłatną konsultację

Skorzystaj z prostego formularza kontaktowego, aby umówić się na konsultację.

Jako zewnętrzny CFO, współpracuję z partnerami

logo kcpk
Zespół prawników i ekspertów, działających w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych. Szeroki zakres specjalizacji (adwokaci, detektywi, eksperci finansowi i podatkowi, psycholodzy i eksperci PR) umożliwia kompleksową pomoc podejrzanym, oskarżonym, skazanym oraz pokrzywdzonym (spółkom i osobom fizycznym).
image 1
Doradca ubezpieczeniowy specjalizujący się w ubezpieczeniach z segmentu zarządów spółek, prawa spadkowego, podtrzymania dochodu, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń pracowniczych, szpitalnych, medycznych, poważnych zachorowań, niezdolności do pracy i przedsiębiorstw.
Piotr Pytel Eksperci logo podstawowe pionowe achromatyczne czarne
Doradca, mentor i trener specjalizujący się w układaniu firm i wdrażaniu zmian w organizacjach. Razem z zespołem ekspertów wspiera i szkoli właścicieli firm, aby pracując mniej, mogli zarabiać więcej.
Privalgo
Fintech dostarczający rozwiązania w zakresie płatności międzynarodowych oraz transakcji wymiany walut.

Rekomendacje

Marcin Worecki

Marcin Worecki, CEO Innwerweb

Ze strony Bartosza zawsze możemy liczyć na profesjonalne wsparcie. Od analizy danych i pomocy w
budowie zestawienia przepływów pieniężnych na kolejne lata wymaganego przy biznesplanie, po
kalkulacje i wyliczenia na potrzeby pozyskania kapitału od funduszy i inwestorów. Bartosz nie tylko
doradzi i przygotuje aktualne zestawienie cash-flow na kolejne miesiące w firmie. Dzwonię do niego
nawet gdy składamy wniosek o finansowanie ze środków z UE na realizację kolejnego projektu aby
upewnił się czy kalkulacje kosztów i budżety na ich realizację uwzględniają wszystkie najważniejsze
dane.

Umów się na bezpłatną konsultację

Porozmawiajmy, a ja pomogę Ci poprawić finanse Twojej firmy!