Start-up krok po kroku – wskaźnik MRR

MRR, czyli miesięczny powtarzalny przychód (z ang. Monthly Recurring Revenue), to wskaźnik który jest miarą średniego przewidywalnego przychodu, który firma otrzymuje i spodziewa się otrzymywać w przyszłości.